In het kort

Wat?

Bij de waterspiegel kijken we naar onze cultuur zoal een antropoloog dat doet naar vreemde culturen. We bedenken cultuuroplossingen voor waar wij problemen zien in onze cultuur. Dit zie je telkens terug in onze projecten. We ontwikkelen projecten met een veelal therapeutische uitwerking, waarbij de patient de hele maatschappij is of de inwoners hiervan.

We constateerden bijvoorbeeld dat er in onze cultuur weinig mogelijkheden zijn voor rouw. Met De Rouwtuin hebben we hier een ‘oplossing’ voor bedacht: een plek voor heel Nederland om aan verwerking van verlies te doen. De Ontaarde Boom gaat over fenomenen die samenhangen met ontworteling of ontaarding. We spiegelen met dit project op een manier die tot zelfbewustzijn en verwerken aanzet.

De Waterspiegel heelt gaten in de cultuur. Cultuur is uiteindelijk alles wat wij doen om betekenis en gestalte te geven aan ons mens-zijn. In iedere tijd wordt dit anders gedaan, sommige perioden is men louter op het spirituele gericht, soms vooral op het materiële. Soms bouwt men vooral kerken, soms vooral fabrieken. Soms is de held de beste krijger, soms de rijkaard en soms de vrome. De Waterspiegel wil de cultuur van nu bekijken en blootleggen. De waterspiegel wil aanvullingen doen waardoor we beter met ons mens-zijn om kunnen gaan binnen de heersende cultuur. Bij de waterspiegel versmelten therapie, kunst en religie.

 

Waarom?

We leven in het Westen in een tijd waar de rol van religie sterk is afgenomen. Traditioneel vormde de religie het domein waar de mens van ‘buiten de economie’ werd ontwikkeld en vormgegeven. Religie leverde ook de handvatten voor de omgang met zaken als liefde, angst en dood, ze bood tegenwicht aan de waan van de dag en relativeerde de economische en wetenschappelijk oplossingen die ons worden voorgehouden. We zien hier vanuit De Waterspiegel een hiaat en tegelijk prachtige mogelijkheden. Nu we bevrijd raken van beknellende tradities ontstaat er ruimte voor bewust gekozen invulling aan de cultuur.

Wie?

Stichting De Waterspiegel is in november 2018 opgericht, het is een initiatief van Daan van Geijlswijk.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit mensen met verschillende achtergronden die de organisatie zoveel mogelijk aanvullen.

Voorzitter. Richard Steenborg (1948).

Richard was onder andere SER- lid als voorzitter van de derde vakbond van Nederland MHP en directeur Sociale Zaken bij Koninklijke Bijenkorf Groep.

Secretaris. Wendy de Graaff (1955)

Wendy heeft een uitgebreide loopbaan als bestuurder, onder andere bij De Woudkapel in Bilthoven, zij werkt als free-lancer in de communicatie.

Penningmeester. Susanne Kensche (1978)

Susanne is werkzaam bij het Kröller-Möller museum als restaurator.

Bestuurslid. Henk Wentink (1966)

Henk is architectuur- en kunsthistoricus en heeft een lange loopbaan als beleidsadviseur op het gebied van kunst, cultuur en creatieve industrie.

 

Voor het project ‘De Ontaarde Boom’ is Paula Schneider de zakelijk leider.

 

Uitgebreider

Op de hoogte blijven?