Projecten

Op dit moment wordt er hoofdzakelijk aan drie projecten gewerkt. 

 

De Ontaarde Boom

Dit project is reeds in de realisatiefase. Het gaat over ontaarding of ook wel ontworteling. Bij de vertoning wordt een levende oude boom meters in de lucht gehangen met zijn wortels ontbloot. Hij wordt kunstmatig in leven gehouden middels een installatie. Het project duur enkele jaren.


Waar zijn we als Westerse Mens mee verbonden en waar zijn we de verbinding kwijtgeraakt? Dit kunstproject heeft verschillende ‘hoofdstukken’ afhankelijk van de plek waar de boom hangt. Het eerste hoofdstuk is reeds gerealiseerd in Velp. (www.ontaardeboom.nl)

Anders dan bij een sculptuur of beeld, zou je dit meer als ‘vertoning’ kunnen beschouwen omdat er een hoofdrolspeler is die leeft, de installatie vormt het toneel en u de toeschouwer.

Er is sprake van het plaatsen van de boom in het centrum van Arnhem, waarbij het thema ‘ontaarding door verlies’ zou zijn, met name verlies van verbinding met de cultuur van oorsprong door migratie. Eind november weten we meer waarschijnlijk.

www.ontaardeboom.nl

De Rouwtuin

Verlies is een thema waar vrijwel iedereen in zijn leven mee te maken krijgt. Het is inherent aan de vergankelijke aard der dingen. De meest aangrijpende vorm van verlies hangt vaak samen met het overlijden van een naaste. Bij verlies hoort rouw, het verwerken van de verbreking van een verbinding. Het leren leven met de afwezigheid van iemand die belangrijk voor je was. De cultuur heeft enkele rituelen die verband houden met rouw, maar toch zullen veel mensen zich vaak niet eens realiseren dat zij zich in een rouwproces bevinden. Het is ook, zekere in het moderne bestaan, vaak niet makkelijk om stil te staan bij het rouwproces. Want stilstaan,hoe doe je dat überhaupt? Met de rouwtuin willen we een plek verwezenlijken waar je heen kunt gaan om te rouwen in een omgeving die je daarbij helpt. Middels sculpturen, rituelen en teksten word je omringd en begeleid door anderen die je voorgingen. De kunst op deze plek helpt je dichter bij je gevoel te komen, je te herkennen, aansluiting te voelen bij anderen die dit eerder ervoeren. Het lijkt voor zich te spreken dat het een park zal zijn met een serene sfeer, liefst ver van de drukte van alledag.

www.derouwtuin.nl

Wildeman

Wildeman gaat over pre-historische culturen en hoe men daar om ging met het mens zijn. We kijken naar de laatste echo's van dergelijke culturen die nog immer in het moderne Europa te vinden zijn. We kijken naar de rol van mythologie, toen en nu, naar de rituelen waarmee men de levensfasen markeerde en hoe wij dit nu doen. We kijken naar de verhouding die met had tot het dierlijke en de natuur zelf. We proberen te ervaren hoe het is om sterk cyclisch te denken, als in een cirkel van geboorte en dood, in plaats van ons idee van een lineaire doelgerichtheid 'ergens naartoe'.  Bij dit project is nog geen website, daar het nog wordt uitgewerkt.