Over de waterspiegel

Doel

De Waterspiegel is een stichting die culturele projecten ontwikkelt die mensen raken en betekenis hebben voor hun dagelijks leven. Bij 'projecten' zult u hiervan voorbeelden zien waar aan gewerkt wordt of die reeds gerealiseerd zijn.

Artistiek leider en initiatiefnemer

Daan van Geijlswijk

 Project 'De Ontaarde Boom' wordt samen met Sikko uitgebouwd

Sikko Cleveringa

Afbeeldingsresultaat voor sikko cleveringa

Bestuur

Het bestuur bestaat uit mensen met verschillende achtergronden die de organisatie zoveel mogelijk aanvullen.

Voorzitter. Richard Steenborg (1948)

Richard was onder andere SER- lid als voorzitter van de derde vakbond van Nederland MHP en directeur Sociale Zaken bij Koninklijke Bijenkorf Groep.

Secretaris. Wendy de Graaff (1955)

Wendy heeft een uitgebreide loopbaan als bestuurder, onder andere bij De Woudkapel in Bilthoven, zij werkt als free-lancer in de communicatie.

Penningmeester. Henk Troost (1958)

Henk heeft dertig jaar ervaring als subsidie-adviseur en is op dit moment als zodanig werkzaam bij Grant Thornton Accountancy & Advies.

Bestuurslid. Henk Wentink (1966)

Henk is architectuur- en kunsthistoricus en heeft een lange loopbaan als beleidsadviseur op het gebied van kunst, cultuur en creatieve industrie. 

Bestuurslid Susanne Kensche (1978)

Susanne is werkzaam bij het Kröller-Möller museum als restaurator.

Lange termijn visie.

Binnen enkele jaren streven we echter naar een model waarbij meer mensen worden betrokken binnen een informeel kader dat we faciliteren.

De visie hierop volgt hier onder.

Een organisatie wordt traditioneel gezien als een middel tot een doel. De Waterspiegel is middel en doel tegelijk. De dynamiek in de organisatie is onderdeel van de schepping zelf. Het uitwisselen en scheppen zelf is middel en doel. Het wordt even wennen, want we gaan de traditionele lijnen niet trekken. We worden een netwerk, een klos van verbindingen. Een vruchtbare grond van mogelijke ontspruitingen.

Aangezien De Waterspiegel zich richt op de gebreken en behoeften in de cultuur, willen we met de manier waarmee we onszelf organiseren daar ook op inspelen. We zien dat we in een cultuur leven waar weinig aandacht wordt besteed aan de relatie tussen jongeren en ouderen. In de vroegere culturen was men zich altijd bewust van de voorouders en was het ‘doorgeven’ een wezenlijk onderdeel. Voor beide kanten van betekenisgevend belang. Jongere mensen hebben het recht om van ouderen te leren over het leven, te leren van de vaak mildere toon en het overzicht dat een lang leven biedt. Het recht om de steun en het fundament van een oudere generatie te ervaren terwijl de jongere experimenteert en schopt tegen dat fundament. Ouderen hebben het recht om wat zij geleerd hebben door te geven, zij het levensbeschouwelijk, zij het als mens, zij het vakinhoudelijk. Wij richten ons er actief op om mensen uit verschillende generaties te betrekken en hun een plek te laten innemen die bij hun past.
De organisatie zal bestaan uit twee belangrijke onderdelen: De Haven en Het Atelier.

De Haven

In de haven raken zee en land elkaar. De haven is de plek waar wordt ontmoet en uitgewisseld. Hier kan door deelnemers van alles worden georganiseerd dat past bij de uitgangspunten van de Waterspiegel. Bijeenkomsten, lezingen, werkgroepen, creatieve werkvormen en alles dat ik niet kan verzinnen nu.  Een voorbeeld hiervan zijn de Diners Parlants, die Daan van Geijlswijk met Amanda van Alebeek organiseerden, 5-gangendiners waar de deelnemers naamloos aan deelnamen om via allerlei werkvormen thema's (winterrituelen, de lach, de kooi van het ik) door te nemen bij een glas wijn.  De haven is ook zowel de plek waar je terugkeert als de plek van waaruit je vertrekt, vertrekt om het avontuur tegemoet te gaan. Een plek die het vertrouwen geeft om het avontuur aan te durven. Voor de deelnemers kan men hier aldus experimenteren met projecten die men vervolgens wellicht in de buitenwereld gaat uitzetten. Ik zou in De Haven ook graag het ambt van de predikant buiten de kerk een plek willen geven, daar ik moderne predikanten vaak erg inspirerend vindt en ze ons meenemen naar een wereld buiten de dagelijkse en tegelijk een vertaling helpen maken naar onze de dagelijkse realiteit. 

Het Atelier

Het atelier is de plek voor creatie. Alle middelen zijn mogelijk, wat bindt zijn de uitgangspunten. Naast de projecten die door de Waterspiegel worden gefinancierd willen we ook ruimte bieden aan mensen die eigen projecten vanuit dezelfde geest ontwikkelen. We willen dit organisch laten ontstaan wanneer de eerste projecten hun weg naar buiten hebben gevonden.

Het Atelier heeft een werkplaats met gereedschap, machines en materialen. Hier kunnen kunstwerken en modellen worden ontwikkeld bijvoorbeeld. Het atelier heeft ook een plek waar mensen kunnen werken op de computer. Het atelier kan ook een mooie leerplek worden voor studenten tijdens hun studie.