Waarom?

We leven in het Westen in een tijd waar de rol van religie sterk is afgenomen. Traditioneel vormde de religie het domein waar de mens van ‘buiten de economie’ werd ontwikkeld en vormgegeven. Religie leverde ook de handvatten voor de omgang met zaken als liefde, angst en dood, ze bood tegenwicht aan de waan van de dag en relativeerde de economische en wetenschappelijk oplossingen die ons worden voorgehouden. We zien hier vanuit De Waterspiegel een hiaat en tegelijk prachtige mogelijkheden. Nu we bevrijd raken van beknellende tradities en dogma´s ontstaat er ruimte voor bewust gekozen invulling aan de cultuur.