Wat?

Bij de waterspiegel kijken we naar onze cultuur zoals een antropoloog dat doet naar vreemde culturen. We bedenken cultuuroplossingen voor waar wij problemen zien in onze cultuur. We ontwikkelen projecten met een veelal therapeutische uitwerking, waarbij de patient de hele maatschappij is.

We constateerden bijvoorbeeld dat er in onze cultuur weinig mogelijkheden zijn voor rouw. Met De Rouwtuin hebben we hier een ‘oplossing’ voor bedacht: verliesverwerking middels een te doorlopen pad door de rouwtuin. De Ontaarde Boom gaat over fenomenen die samenhangen met ontworteling of ontaarding. We spiegelen met dit project op een manier die tot zelfbewustzijn en verwerken aanzet. In Arnhem zagen we al hoe dit succesvol te kunnen doen en we zullen hier op voortborduren.

De Waterspiegel heelt gaten in de cultuur. Cultuur is uiteindelijk alles wat wij doen om betekenis en gestalte te geven aan ons mens-zijn. In iedere tijd wordt dit anders gedaan, sommige perioden is men louter op het spirituele gericht, soms vooral op het materiƫle. Soms bouwt men vooral kerken, soms vooral fabrieken. Soms is de held de beste krijger, soms de rijkaard en soms de vrome. De Waterspiegel wil de cultuur van nu bekijken en blootleggen. De waterspiegel wil aanvullingen doen waardoor we beter met ons mens-zijn om kunnen gaan binnen de heersende cultuur. Bij de waterspiegel versmelten therapie, kunst en religie.